Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

DS Giáo viên phản biện LVTN_Hệ Đại học và Liên thông ĐH_Đợt 1/ 2019

Cập nhật 17/07/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV hệ Đại học khóa 2015, Liên thông ĐH khóa 2017 ( và SV các khóa trước ) ngành Điện - điện tử, Điện tử Viễn thông đang thực hiện LVTN danh sách Giáo viên phản biện LVTN.

- Danh sách Giáo viên Phản biện: Sinh viên download Tại đây.

- Lịch gặp GVPB LVTN: Sinh viên download Tại đây.


Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp Giáo viên phản biện từ ngày 20/ 07/ 2019 đến ngày 24/ 07/ 2019 theo lịch gặp trên.

- Mọi thắc mắc đề nghị SV liên hệ VPK.

VPK DDT, ngày 18/ 07/ 2019


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật