TB Khoa.Đ - ĐT

In

Kết quả Đánh giá Hội đồng Báo cáo đề cương LVTN

Cập nhật 15/05/2018 - 06:00:16 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2014, Cao đẳng 2015, Hệ Liên thông ĐH khóa 2016 ( và SV các khóa trước ) Kết quả đánh giá của Hội đồng báo cáo đề cương LVTN. Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý: Thời gian nộp cuốn đề cương đã chỉnh sửa: từ 8h30 đến 11h30, ngày 17/ 05/ 2018 ( thứ năm )

VPK DDT, ngày 15/ 05/ 2018

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo