TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách sinh viên báo cáo đề cương LVTN

Cập nhật 11/05/2018 - 09:19:58 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2014, Cao đẳng 2015, Hệ Liên thông ĐH khóa 2016 ( và SV các khóa trước ) Danh sách hội đồng báo cáo đề cương LVTN như sau:

+ Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

+ Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

- Danh sách Hội đồng xét duyệt đề cương LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- SV không nộp đề cương LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

- SV có mặt tại các phòng báo cáo theo thông báo vào lúc 13h30.

VPK DDT, ngày 11/ 05/ 2018

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo