TB Khoa.Đ - ĐT

In

TB Thời gian nộp và Báo cáo đề cương LVTN

Cập nhật 08/05/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên thực hiện Luận văn tốt nghiệp ( LVTN ) hệ Đại học khóa 2014, Cao đẳng khóa 2015, Liên thông ĐH khóa 2016 và SV các khoá trước V/v nộp đề cương luận văn tốt nghiệp và tham gia các hội đồng bảo vệ đề cương như sau:

1/ Thời gian nộp đề cương LVTN:

Thời gian: Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, ngày 10/ 05/ 2018 ( thứ năm )

Địa điểm: tại Văn phòng khoa Điện – Điện tử, phòng C.111

Lưu ý:

  • Mỗi sinh viên nộp 01 quyển đề cương LVTN. Đối với đề tài có 02 SV làm chung, SV chỉ nộp 01 quyển.
  • Quyển đề cương LVTN nộp khoa phải có chữ ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.
  • Quy định về màu bìa quyển đề cương LVTN:

Ngành Điện – Điện tử : Bìa cứng màu hồng

Ngành Điện tữ Viễn thông : Bìa cứng màu vàng

2/ Thời gian bảo vệ đề cương LVTN trước hội đồng: Sinh viên bảo vệ đề cương LVTN trước hội đồng vào ngày 11/ 05/ 2018 (thứ sáu), bắt đầu từ 13h30.

Lưu ý:

- Sinh viên thể hiện những nội dung cần trình bày trên powepoint, sử dụng trên máy chiếu Projector.

- Sinh viên phải tự chuẩn bị sẵn máy vi tính, ổ cấm điện… ( nếu cần sử dụng ).

- Thứ tự sinh viên lên bảo vệ được tính theo số thứ tự của sinh viên trên danh sách hội đồng bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp vào buổi chiều ngày 10/ 05/ 2018 (tại bảng thông báo khoa hoặc tại website: www.stu.edu.vn

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của khoa.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2018

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo