TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách GVHD Đồ án môn học_Đợt đăng ký bổ sung

Cập nhật 24/04/2018 - 03:58:36 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông Đại học, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông Danh sách Giáo viên hướng dẫn Đồ án môn học_ Đợt đăng ký bổ sung để thực hiện với điều kiện làm Luận văn tốt nghiệp. Sinh viên Download Tại đây

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày 23/ 04/ 2018

- Thời gian kết thúc: Ngày 14/ 07/ 2018

- SV hoàn thành và có kết quả đạt mới được phép bảo vệ LVTN trước hội đồng.

VPK Điện - Điện tử, ngày 24/ 04/ 2018

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo