TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách GVHD LVTN - Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH_Bổ sung

Cập nhật 24/04/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến sinh viên đăng ký làm Luận văn tốt nghiệp trễ hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông, danh sách giáo viên hướng dẫn bổ sung. Sinh viên theo dõi tại đây

Lưu ý:

- SV gặp GV hướng dẫn theo Lịch gặp đã thông báo.

- Thời gian và tiến độ thực hiện theo lịch trình của SV đăng ký đúng hạn ( SV xem thông báo đăng ngày 20/ 04/ 2018 )

VPK DDT, ngày 24/ 04/ 2018

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo