TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách Giáo viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp_Hệ Đại học & Cao đẳng

Cập nhật 23/03/2018 - 11:31:29 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến sinh viên Hệ Đại học khóa 2014, Cao đẳng khóa 2015 ( và SV các khóa trước ) ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông các thông báo về Thực tập tốt nghiệp cuối khóa như sau:

1/ Danh sách tên công ty SV thực tập tốt nghiệp và Giáo viên hướng dẫn: SV download Tại đây

2/ Lịch gặp GVHD: SV download Tại đây

3/ Lịch trình TTTN: SV download Tại đây

4/ Mẫu bìa cuốn báo cáo: SV download Tại đây

5/ Quy định về màu bìa của cuốn báo cáo TTTN

+ Ngành Điện – Điện tử: Bìa màu hồng.

+ Ngành Điện tử Viễn thông: Bìa màu vàng.

6/ Thời gian bắt đầu TTTN: Từ ngày 26/ 03/ 2018

VPK DDT, ngày 23/ 03/ 2018

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo