TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách Giáo viên phản biện LVTN

Cập nhật 22/01/2018 - 06:10:34 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV hệ Đại học khóa 2013 và Liên thông ĐH khóa 2015 ngành Điện - điện tử, Điện tử Viễn thông đang thực hiện LVTN danh sách Giáo viên phản biện LVTN.

- Danh sách Giáo viên Phản biện: Sinh viên download Tại đây.

- Lịch gặp GVPB LVTN: Sinh viên download Tại đây.


Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp Giáo viên phản biện từ ngày 23/ 01/ 2018 đến ngày 27/ 01/ 2018 theo lịch gặp trên.

- Mọi thắc mắc đề nghị SV liên hệ VPK.

VPK DDT, ngày 22/ 01/ 2018

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo