TB Khoa.Đ - ĐT

In

TB Thời gian nộp, phản biện và bảo vệ LVTN - Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH-Đợt 2_2017

Cập nhật 12/01/2018 - 05:07:37 PM (GMT+7)

Khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên thực hiện LVTN – Hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông đại học, ngành Điện – điện tử và Điện tử Viễn thông thời gian nộp, phản biện, bảo vệ LVTN và một số yêu cầu như sau:

1/ Thời gian nộp Luận văn tốt nghiệp:

1.1 Thời gian nộp LVTN:

Sinh viên nộp Luận văn tốt nghiệp vào ngày 22/ 01/ 2018 (thứ hai), trong thời gian từ 8h30 đến 10h30 tại Văn phòng khoa Điện – điện tử, phòng C.111

1.2 Những nội dung cần nộp:

+ 02 cuốn luận văn đóng bìa mạ vàng (phải có chữ ký xác nhận của GVHD). Sau khi bảo vệ xong, sinh viên sẽ được nhận lại 01 cuốn. (Lưu ý: Đối với những đề tài có 2 sinh viên thực hiện chung thì chỉ nộp 02 cuốn LV).

+ 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung LV (trên đĩa CD ghi rõ: tên đề tài, GVHD và SVTH).

+ Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện bài thi tốt nghiệp (Lưu ý: phiếu này nộp riêng ở ngoài, không đóng vào cuốn LVTN)

1.3 Quy định về màu bìa cuốn LVTN:

+ Ngành Điện - Điện Tử: bìa màu xanh dương.

+ Ngành Điện Tử - Viễn Thông: bìa màu gỗ.

Sinh viên xem và download mẫu bìa, các hướng dẫn và quy định về cách trình bày LVTN tại webite www.stu.edu.vn khoa Điện – điện tử (mục Thông báo Khoa).

Lưu ý:

- Luận văn đã nộp vào Khoa không được mượn lại.

- Tên đề tài trình bày ngoài bìa cuốn LVTN phải giống với tên đề tài đã đăng ký trong tờ Nhiệm vụ thực hiện LVTN.

- Đề nghị SV thực hiện đúng theo quy định và tiến độ. VPK không chấp nhận bất cứ lý do nào đối với những cuốn luận văn không thực hiện đúng theo yêu cầu và thời hạn quy định.

2/ Thời gian phản biện LVTN: (chỉ áp dụng đối với SV hệ Đại học và Liên thông ĐH)

SV tiến hành phản biện LVTN từ ngày 23/ 01/ 2018 đến ngày 26/ 01/ 2018. Danh sách GVPB và lịch gặp GVPB sẽ được thông báo vào buổi chiều ngày 22/ 01/ 2018.

3/ Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

3.1 Thời gian bảo vệ LVTN: sinh viên bảo vệ đề tài luận văn tốt nghiệp vào ngày 30 tháng 01 năm 2018 ( thứ ba ), bắt đầu lúc 7h30.

- Sinh viên thể hiện những nội dung cần trình bày trên powerpoint, sử dụng trên máy chiếu Projector.

- Riêng bản vẽ/ sơ đồ mạch được thể hiện trên giấy A0

Lưu ý:

- Sinh viên mặc trang phục gọn gàng, lịch sự ( nam và nữ mặc áo sơ mi, bỏ áo vào quần ).

- Sinh viên phải tự chuẩn bị sẵn máy vi tính, ổ cắm điện… ( nếu cần sử dụng ).

- Thứ tự sinh viên lên bảo vệ được tính theo số thứ tự của sinh viên trên danh sách hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

- Sinh viên theo dõi danh sách hội đồng chấm LVTN vào ngày 29/ 01/ 2018 tại bảng thông báo của khoa hoặc tại website: www.stu.edu.vn ( mục Thông báo mới- khoa ĐĐT ).

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo