TB Khoa.Đ - ĐT

In

Lịch gặp GVHD Đồ án môn học - Hệ Liên thông đại học

Cập nhật 12/01/2018 - 05:02:19 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV lớp L16-DDT01, L16-VT01 ( và SV các khóa trước đã đăng ký học lại tại Đào tạo va VPK ) Hệ Liên thông Đại học, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông lịch gặp GVHD Đồ án môn học như sau:.

- Nganh Dien - Dien tu: SV theo dõi tại đây.

- Nganh Dien tu Vien thong: SV theo dõi tại đây.

Lưu ý:

- SV bắt đầu gặp GVHD từ tuần lễ ngày 08/ 01/ 2018

- SV không được phép tự ý đổi nhóm

VPK DDT, ngày 12 tháng 01 năm 2018


Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo