TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách SV không nhận đề tài LVTN

Cập nhật 17/11/2017 - 04:47:09 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV hệ Đại học, Cao đẳng khóa, Liên thông ĐH các khóa ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn hông danh sách sinh viên không nhận đề tài LVTN. Sinh viên theo dõi Tại đây.

VPK Điện - Điện tử, ngày 17 tháng 11 năm 2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo