TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách SV báo cáo Đề cương Luận văn tốt nghiệp

Cập nhật 14/11/2017 - 06:47:20 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học, Cao đẳng, Liên thông ĐH, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông Danh sách Sinh viên Báo cáo đề cương và Danh sách hội đồng báo cáo LVTN như sau:

+ Danh sách sinh viên báo cáo đề cương LVTN: Sinh viên download Tại đây.

+ DS Hội đồng báo cáo đề cương LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Thứ tự SV lên báo cáo theo số thứ tự trên danh sách sinh viên

- SV không nộp đề cương LVTN sẽ không được báo cáo trước hội đồng.

VPK DDT, ngày 14/ 11/ 2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo