TB Khoa.Đ - ĐT

In

TB Quy định Cuốn báo cáo Thực tập tốt nghiệp hệ Đại học và Cao đẳng

Cập nhật 11/04/2017 - 02:41:30 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến sinh viên Hệ Đại học khóa 2013, Cao đẳng khóa 2014 ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông đang Thực tập tốt nghiệp quy định về Cuốn Báo cáo Thực tập tốt nghiệp như sau:

1/ Mẫu bìa cuốn báo cáo: SV download Tại đây

2/ Quy định về màu bìa của cuốn báo cáo TTTN

+ Ngành Điện – Điện tử: Bìa màu hồng.

+ Ngành Điện tử Viễn thông: Bìa màu vàng.

3/ Thời hạn nộp cuốn báo cáo TTTN: Sinh viên nộp cuốn Báo cáo TTTN cho giáo viên hướng dẫn đến ngày 08/ 05/ 2017 ( thứ hai )

VPK DDT, ngày 11/ 04/ 2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS