TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách Giáo viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp - Hệ Đại học và Cao đẳng

Cập nhật 11/04/2017 - 02:20:40 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV hệ Đại học khóa 2013, Cao đẳng khóa 2014 và SV các khóa trước đăng ký làm lại thực tập tốt nghiệp, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn hông danh sách Giáo viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp và các thông báo có liên quan đến quá trình thực hiện LVTN như sau:

1/ Danh sách GVHD: SV download Tại đây

2/ Lịch gặp GVHD: SV download Tại đây

3/ Lịch trình thực hiện LVTN: SV download Tại đây

Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp GVHD từ tuần lễ ngày 20/ 03/ 2017 theo lịch gặp.

- Thời gian bắt đầu thực tập từ ngày 27/ 03/ 2017.

- Các trường hợp chậm trể VPK không giải quyết

VPK DDT, ngày 20 / 03/ 2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS