TB Khoa.Đ - ĐT

In

Lịch học TH Máy tính và mạng, TN Thông tin quang, TH Pic, TN Cung cấp điện 2- Hệ LTĐH

Cập nhật 28/11/2016 - 10:03:19 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV lớp L15-DDT01, N15-DDT01 & L15-VT01 Hệ Liên thông Đại học, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông lịch học môn TH Máy tính và mạng, TN Kỹ thuật thông tin quang, TN Pic và ứng dụng, TN Cung cấp điện 2 như sau:

- Môn TH Pic và ứng dụng, TN Cung cấp điện 2 ( L15-DDT01, N15-DDT01): SV theo dõi tại đây.

- Môn TH Máy tính và mạng, TN Kỹ thuật thông tin Quang ( L15-VT01 ): SV theo dõi tại đây.

Lưu ý:

- SV bắt đầu học từ ngày 04/ 12/ 2016.

- Thời gian học chỉ kéo dài trong 03 tuần lễ. Đề nghị SV lưu ý học đúng thời hạn. VPK không chấp nhận các trường hợp chậm trễ.

VPK DDT, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS