TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách Giáo viên Phản biện LVTN- Hệ Đại học và Liên thông ĐH

Cập nhật 20/07/2016 - 02:17:44 PM (GMT+7)

      VPK thông báo đến SV hệ Đại học và Liên thông ĐH ngành Điện - điện tử,  Điện tử Viễn thông đang thực hiện LVTN danh sách Giáo viên phản biện LVTN.

  - Danh sách Giáo viên Phản biện: Sinh viên download Tại đây.

   - Lịch gặp GVPB LVTN: Sinh viên download Tại đây.


Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp Giáo viên phản biện từ ngày 21/ 7/ 2016 đến ngày 26/ 7/ 2016 theo lịch gặp trên.

- Mọi thắc mắc đề nghị SV liên hệ VPK.

VPK DDT, ngày 20/ 07/ 2016

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS