TB Khoa.Đ - ĐT

In

TB Thời gian Nộp, Phản biện và Bảo vệ LVTN - Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH

Cập nhật 07/07/2016 - 10:47:23 AM (GMT+7)

       Khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên thực hiện LVTN – Hệ Đại học khóa 2012, Cao đẳng khóa 2013, Liên thông đại học khoá 2014 ( và các khóa trước ), ngành Điện – điện tử và Điện tử Viễn thông thời gian nộp, phản biện và bảo vệ LVTN như sau:

        1/ Thời gian nộp Luận văn tốt nghiệp:

1.1 Thời gian nộp: Sinh viên nộp Luận văn tốt nghiệp vào ngày 20/ 7/ 2016 (thứ tư), từ 8h00 đến 11h00 tại Văn phòng khoa Điện – điện tử, phòng C.111

1.2 Những nội dung cần nộp:

+ 02 cuốn luận văn đóng bìa mạ vàng (phải có chữ ký xác nhận của GVHD). Sau khi bảo vệ xong, sinh viên sẽ được nhận lại 01 cuốn. (Lưu ý: Đối với những đề tài có 2 sinh viên thực hiện chung thì nộp 02 cuốn LV).

+ 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung LV (trên đĩa CD ghi rõ: tên đề tài, GVHD và SVTH).

+ Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện bài thi tốt nghiệp (Lưu ý: phiếu này nộp riêng ở ngoài, không đóng vào cuốn LVTN).

1.3 Quy định về màu bìa cuốn LVTN:

   + Ngành Điện - Điện Tử: bìa màu xanh dương.

 + Ngành Điện Tử - Viễn Thông: bìa màu gỗ.

Sinh viên xem và download mẫu bìa, các hướng dẫn và quy định về cách trình bày LVTN tại webite www.stu.edu.vn khoa Điện – điện tử (mục Thông báo Khoa).

Lưu ý:

-Luận văn đã nộp vào Khoa không được mượn lại.

- Tên đề tài trình bày ngoài bìa cuốn LVTN phải giống với tên đề tài đã đăng ký trong tờ Nhiệm vụ thực hiện LVTN.

- Đề nghị SV thực hiện đúng theo quy định và tiến độ. VPK không chấp nhận bất cứ lý do nào đối với những cuốn luận văn không thực hiện đúng theo yêu cầu và thời hạn quy định.

         2/ Thời gian phản biện LVTN: (chỉ áp dụng đối với SV hệ Đại học và Liên thông ĐH)

SV tiến hành phản biện LVTN trong khoảng thời gian từ ngày 21/ 7/ 2016 đến 25/ 7/ 2016. Danh sách GVPB và lịch gặp GVPB sẽ được thông báo vào buổi chiều ngày 20/ 07/ 2016.

       3/ Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

3.1 Thời gian bảo vệ LVTN: sinh viênbảo vệ đề tài luận văn tốt nghiệp vào ngày 27 tháng 07 năm 2016 ( thứ tư ), bắt đầu lúc 8h00.

3.2 Hình thức bảo vệ:

- Sinh viên thể hiện những nội dung cần trình bày trên powerpoint, sử dụng trên máy chiếu Projector.

- Riêng bản vẽ/ sơ đồ mạch được thể hiện trên giấy A0

Lưu ý: 

  - Sinh viên mặc trang phục gọn gàng, lịch sự ( không được mặc quần Jean, áo thun ).

  - Sinh viên phải tự chuẩn bị sẵn máy vi tính, ổ cấm điện… ( nếu cần sử dụng ).

  - Thứ tự sinh viên lên bảo vệ được tính theo số thứ tự của sinh viên trên danh sách hội đồng  bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

  - Sinh viên theo dõi danh sách hội đồng chấm LVTN vào ngày 25/ 07/ 2016 tại bảng thông báo của khoa hoặc tại website: www.stu.edu.vn ( mục Thông báo mới- khoa ĐĐT ).

 

    VPK DDT, ngày 07 tháng 07 năm 2016

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS