TB Khoa.Đ - ĐT

In

Lịch học TN Vi điều khiển và TN PLC nâng cao - Hệ Liên thông ĐH khóa 2015

Cập nhật 08/06/2016 - 08:42:50 AM (GMT+7)

       VPK thông báo đến SV lớp L15-DDT01, N15-DDT01 & L15-VT01 Hệ Liên thông Đại học, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông lịch học lại môn TN PLC nâng cao và TN Vi điều khiển như sau:

- Môn TN PLC nâng cao ( L15-DDT01, N15-DDT01): SV theo dõi tại đây.

- Môn TN Vi điều khiển ( L15-VT01 ): SV theo dõi tại đây.

Lưu ý: 

- SV bắt đầu học từ ngày 12/ 06/ 2016.

- Thời gian học chỉ kéo dài trong 03 tuần lễ. Đề nghị SV lưu ý học đúng thời hạn. VPK không chấp nhận các trường hợp chậm trễ.

VPK DDT, ngày 08/ 06/ 2016

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS