Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
5.21.2022


Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng : Sách chuyên khảo
5.21.2022

Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng : Sách chuyên khảo
  • Sách
  • Bùi Mạnh Hùng.
    Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng : Sách chuyên khảo / Bùi Mạnh Hùng ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    416 tr, 27 cm.
  • 9786048232542