Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Danh sách dự kiến cộng ngày CTXH sinh viên tham gia Ngày chạy Olympic 2024

Cập nhật 25/03/2024 - 06:53:40 PM (GMT+7)

Sinh viên tham gia chương trình Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2024 xem danh sách dự kiến bên dưới.

Sinh viên có khiếu nại hoặc thắc mắc vui lòng liên Phòng CTSV từ ngày 25/03/2024 đến hết 17h00 ngày 01/04/2024.

Sinh viên xem danh sách dự kiến tại đây.

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật