Mã Trường

Mã Trường
  • Công tác QL SĐH
  • Công tác QLKH
  • Đối ngoại
  • Công tác PR
Giới Thiệu
Nhân sự
Nhân sự

Phòng Quản lý Khoa học và Sau Đại Học là đơn vị chức năng được BGH nhà trường giao cho việc quản lý các hoạt... Chi tiết

Xem tất cả

Đối Ngoại
STU ký kết hợp tác với ĐH Bách Khoa Laguna – Philippin
STU ký kết hợp tác với ĐH Bách Khoa Laguna – Philippin

Ngày 29/09/2011, nhận lời mời của Hiệu trưởng STU đoàn đại biểu của Trường ĐH Bách Khoa Laguna – Philippin (Laguna State Polytechnic... Chi tiết

Xem tất cả

photo-64
Danh sách đề tài
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2022
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2022

Ngày 22/08/2022, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 194/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề... Chi tiết

Xem tất cả

Khoa Học Công Nghệ
Năm bước để công bố bài báo quốc tế
Năm bước để công bố bài báo quốc tế

Trong quy trình năm bước, khâu xét duyệt là khó khăn nhất bởi quyết định bài báo có được công bố hay không. Chi tiết

Xem tất cả

Giới Thiệu STU