Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả thực hiện công tác xã hội của sinh viên khoá 2019 (Tính đến ngày 16/08/2023)

Cập nhật 18/08/2023 - 03:32:59 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội sinh viên khoá 2019, như sau:

1. Sinh viên xem kết quả tại văn phòng khoa, Fanpage Phòng Công tác sinh viên, tại cổng thông tin sinh viên hoặc tại thông tin bên dưới:

- Cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn/Công tác sinh viên/Ngày CTXH.

2. Đối với những sinh viên chưa hoàn thành ngày CTXH, đề nghị GVCN/CVHT các lớp đôn đốc và nhắc nhở sinh viên sắp xếp thời gian thực hiện ngày CTXH còn thiếu, kịp thời bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục ra trường dự kiến vào tháng 09/2023.

DANH SÁCH TỔNG KẾT NGÀY CTXH ĐÃ THỰC HIỆN CỦA SINH VIÊN KHOÁ 2019 (Tính đến ngày 16/08/2023)

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Điện - Điện  tử: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Công nghệ thực phẩmSinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật