Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo khen thưởng đối với tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội năm học 2021-2022

Cập nhật 15/02/2023 - 11:36:33 AM (GMT+7)

Căn cứ quy định tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội cho sinh viên ban hành kèm quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022;

Căn cứ đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên;

Xét thành tích, kết quả tham gia hoạt động công tác xã hội của sinh viên toàn trường trong đợt tổng hợp hồ sơ tháng 07 và tháng 10 năm 2022;

1. Tặng giấy khen và phần thưởng cho 05 tập thể và 41 cá nhân sinh viên đạt thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội theo danh sách đính kèm;

2. Mức thưởng kèm với giấy khen cụ thể như sau:

- Mức thưởng 700.000 đồng/suất đối với 05 tập thể sinh viên đạt thành tích cao;

- Mức thưởng 500.000 đồng/suất đối với 04 sinh viên đạt tích lũy số ngày công tác xã hội từ 55,5 ngày trở lên;

- Mức thưởng 400.000 đồng/suất đối với 03 sinh viên đạt tích lũy số ngày công tác xã hội từ 45,5 ngày đến 55 ngày;

- Mức thưởng 300.000 đồng/suất đối với 34 sinh viên đạt tích lũy số ngày công tác xã hội từ 30 ngày đến 45 ngày;

3. Các Ông/Bà Trưởng, Phó Phòng Công tác Sinh Viên, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Thường trực hội đồng thi đua - khen thưởng và những tập thể, cá nhân sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN KHEN THƯỞNG VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC  XÃ HỘI NĂM HỌC 2021-2022: Sinh viên xem tại đây.

Đại diện tập thể và các cá nhân sinh viên đến trực tiếp Phòng CTSV - Phòng A406 để nhận khen thưởng, khi đến vui lòng mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND hoặc CCCD từ ngày 16/02/2023 đến 17h00 ngày 24/02/2023.

                                                                                                                                           

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật