Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả dự kiến tổng hợp ngày CTXH đã thực hiện khoá 2019 đợt tháng 06 năm2023

Cập nhật 31/07/2023 - 05:27:30 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Phòng Công tác sinh viên (Phòng CTSV) đã tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội của sinh viên khoá 2019 tính đến ngày 30/06/2023. Phòng CTSV thông báo kết quả dự kiến như sau:

1. Kết quả tổng hợp dự kiến được gửi về văn phòng Khoa, gồm:

- Danh sách tổng hợp kết quả dự kiến số ngày công tác xã hội sinh viên đã thực hiện khoá 2019 (Tổng hợp tất cả số ngày CTXH đã thực hiện tính đến ngày 30/06/2023, trong đó đã cập nhật các hoạt động thực hiện tại trường và ngoài trường các hồ sơ nộp đến ngày 23/07/2023).

2. Sinh viên xem kết quả tổng hợp tại VP Khoa, cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn hoặc tại danh sách bên dưới.

3. Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc về ngày CTXH, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTSV – Phòng A406 từ ngày 01/08/2023 – 15/08/2023

DANH SÁCH DỰ KIẾN KẾT QUẢ TỔNG HỢP NGÀY CTXH SINH VIÊN KHOÁ D19

Khoa Cơ Khí

D19_CDT01

D19_CDT02

Khoa Điện - Điện tử

D19_DDT01

D19_VT01

Khoa Công nghệ thông tin

D19_TH01

D19_TH02

D19_TH03

D19_TH04

D19_TH05

D19_TH06

D19_TH07

D19_TH08

D19_TH09

Khoa Công nghệ thực phẩm

D19_TP01

D19_TP02

Khoa Quản trị kinh doanh

D19_KD01

D19_KD02

D19_MAR01

D19_MAR02

D19_MAR03

D19_MAR04

D19_TC01

D19_TC02

Khoa Kỹ thuật công trình

D19_XD01

D19_XD02

Khoa Design

D19_TK1TD

D19_TK2TT

D19_TK3DH

D19_TK4NT

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật