Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo về việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội của sinh viên năm học 2019-2020 ( Các khóa Đại học 2017, 2018, 2019 và Cao đẳng 2018)

Cập nhật 29/09/2020 - 04:20:31 PM (GMT+7)

       Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

        Nhà trường thông báo đến tất cả các Khoa việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội (CTXH) của Sinh viên trong năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa Đại học 2017, 2018, 2019; Cao đẳng 2018 như sau:

  1. Các lớp tổng hợp hồ sơ theo mẫu chung gồm:
  • Báo cáo tổng kết việc thực hiện các ngày CTXH của từng sinh viên (mẫu 01-CTXH).
  • Giấy xác nhận nội dung và số ngày CTXH của cá nhân sinh viên; Các loại minh chứng kèm theo.
  • Báo cáo tổng kết việc thực hiện các ngày CTXH theo lớp nộp văn bản (mẫu 02 – CTXH).
  • Hạn nộp: Từ ngày 05/10/2020 đến 17h00 ngày 24/10/2020 tại Phòng Công tác Sinh viên (phòng A406).
  1. Tổng hợp và báo cáo các hoạt động diễn ra từ ngày 05/09/2019 đến 05/09/2020. Các hoạt động nằm ngoài khoảng thời gian trên sẽ không tổng hợp công nhận trong đợt này, sinh viên lưu giữ để tổng hợp vào đợt cuối khóa học.
  2. Giấy xác nhận CTXH nếu do các đơn vị ngoài trường xác nhận, Nhà trường chỉ công nhận các hoạt động do chính quyền, các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Hội liên hiệp thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ…tại các cấp và địa phương tổ chức.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật