Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Kết quả thi Tiếng Anh cuối khóa - Học kỳ 1 (2023 - 2024)_Khóa 03 - Đợt học 13/11/2023 - 24/12/2023_Thi lần 1: ngày thi 24/01/2024

Cập nhật 19/02/2024 - 06:12:37 PM (GMT+7)

1. Kết quả thi Tiếng Anh cuối khóa - Học kỳ 1 (2023 - 2024)_Khóa 03 - Đợt học 13/11/2023 - 24/12/2023_Thi lần 1: ngày thi 24/01/2024 (xem chi tiết)

2. Lịch thi Tiếng Anh cuối khóa  - Học kỳ 1 (2023 - 2024)_Khóa 03 - Đợt học 13/11/2023 - 24/12/2023_Thi lại (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Tin Nổi Bật