Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo v/v nhận hồ sơ ra trường của sinh viên trong đợt xét tháng 08/2023

Cập nhật 08/09/2023 - 03:01:12 AM (GMT+7)

1. Thông báo v/v nhận hồ sơ ra trường của sinh viên trong đợt xét tháng 08/2023 (xem chi tiết)

2. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong đợt xét tháng 08/2023 (xem chi tiết)

3. Các mục hồ sơ sinh viên cần bổ sung/ thực hiện đầy đủ trước khi nhận hồ sơ ra trường (xem chi tiết)

Sinh viên cần bổ sung/ thực hiện đầy đủ các hồ sơ còn thiếu (nếu có) trước khi nhận hồ sơ ra trường

     [1] Học phí:

          Sinh viên còn nợ học phí phải đóng trả tại Phòng Kế hoạch - tài chính và nộp bản sao hoá đơn học phí cho Phòng Đào tạo;

     [2] Các khoản thiếu Phòng Đào tạo

          2.1 Bằng tốt nghiệp THPT: Sinh viên nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (có công chứng);

            2.2 Bằng tốt nghiệp cao đẳng: Sinh viên nộp 02 bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);

            2.3 Căn cước công dân: Sinh viên nộp 01 bản sao (có công chứng);

           2.4 Hình 3x4: Sinh viên nộp 06 hình 3x4 (chụp không quá 6 tháng). Yêu cầu: Nam mặc áo sơ mi thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài;

          2.5 Phiếu kiểm tra thông tin ghi trên văn bằng chứng chỉ (nhận tại Phòng Đào tạo): Sinh viên kiểm dò thông tin ghi trên văn bằng/chứng chỉ; ký xác nhận hoặc đề nghị hiệu chỉnh (nếu có);

     [3] Các khoản thiếu các đơn vị khác: Sinh viên liên hệ Khoa/ Phòng Ban để được hướng dẫn.

           3.1 Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học;

           3.2 Phòng Kế hoạch – Tài chính;

           3.3 Ký túc xá;

           3.4 Thư viện;

           3.5 Tổ Bảo trì;

           3.6 Khoa/Ban khác.

     [4] Các khoản thiếu Phòng Công tác sinh viên: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Phòng A406) để được hướng dẫn.

           4.1 Ngày công tác xã hội

           4.2 Giấy cam kết vay vốn


Tin Nổi Bật