Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh

Quyết định cấp học bổng cho khóa tuyển sinh năm 2022

Cập nhật 10/10/2022 - 09:16:50 AM (GMT+7)
  1. Quyết định 243/QĐ-DSG-ĐT ngày 10/10/2022 V/v Cấp học bổng tài năng trị giá 100% học phí cho khóa tuyển sinh năm 2022 (xem chi tiết)
  2. Quyết định 244/QĐ-DSG-ĐT ngày 10/10/2022 V/v Cấp học bổng tài năng trị giá 50% học phí cho khóa tuyển sinh năm 2022 (xem chi tiết)
  3. Quyết định 245/QĐ-DSG-ĐT ngày 10/10/2022 V/v Cấp học bổng khuyến khích trị giá 20% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất cho khóa tuyển sinh năm 2022 (xem chi tiết)
  4. Quyết định 246/QĐ-DSG-ĐT ngày 10/10/2022 V/v khen thưởng sinh viên đạt Thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2022 vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)

Tin Nổi Bật