Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo nhận hồ sơ ra trường của sinh viên trong đợt xét tháng 08/2022

Cập nhật 09/09/2022 - 09:54:49 PM (GMT+7)

1. Thông báo v/v nhận hồ sơ ra trường của sinh viên trong đợt xét tháng 08/2022 (xem chi tiết)

2. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong đợt xét tháng 08/2022 (xem chi tiết)

3. Các mục hồ sơ sinh viên cần bổ sung/ thực hiện đầy đủ trước khi nhận hồ sơ ra trường_Cập nhật ngày 10/09/2022 (xem chi tiết)
    - Dữ liệu được cập nhật đến ngày 10/09/2022
    - Các mục hồ sơ sinh viên cần bổ sung/thực hiện đầy đủ trước khi nhận hồ sơ ra trường, cụ thể như sau:
    [1] Học phí:
              Sinh viên còn nợ học phí phải đóng trả tại Phòng Kế hoạch - tài chính và nộp bản sao hoá đơn học phí cho Phòng Đào tạo;
    [2] Các khoản thiếu Phòng Đào tạo
            2.1 Bằng tốt nghiệp THPT: Sinh viên nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (có công chứng);
               2.2 Bằng tốt nghiệp cao đẳng: Sinh viên nộp 02 bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);
               2.3 Căn cước công dân: Sinh viên nộp 01 bản sao (có công chứng);
              2.4 Hình 3x4: Sinh viên nộp 06 hình 3x4 (chụp không quá 6 tháng). Yêu cầu: Nam mặc áo sơ mi thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài;
          2.5 Phiếu kiểm tra thông tin ghi trên văn bằng chứng chỉ: Sinh viên kiểm dò thông tin ghi trên văn bằng/chứng chỉ; ký xác nhận hoặc đề nghị hiệu chỉnh (nếu có);
    [3] Các khoản thiếu các đơn vị khác: Sinh viên liên hệ Khoa/ Phòng Ban để được hướng dẫn.
              3.1 Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học;
              3.2 Phòng Kế hoạch – Tài chính;
              3.3 Ký túc xá;
              3.4 Thư viện;
              3.5 Khoa/Ban khác.
      [4] Các khoản thiếu Phòng Công tác sinh viên: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Phòng A406) để được hướng dẫn.
              4.1 Ngày công tác xã hội
              4.2 Giấy cam kết vay vốn


Tin Nổi Bật