Mã Trường

Mã Trường

Hướng Nghiệp

Nghề môi giới chứng khoán

Cập nhật 27/02/2013 - 04:24:28 PM (GMT+7)

Giới thiệu chung

Nơi mà các doanh nghiệp có thể huy động vốn tốt nhất đó là thị trường chứng khoán, là nơi các công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu ra công chúng, nơi thực hiện các giao dịch mua bán các loại cổ phiếu và các chứng từ tài chính khác như trái phiếu, thương phiếu…
Nghề môi giới chứng khoán (Broker) là nghề tư vấn cho khách hàng trong việc đầu tư, mua bán các loại cổ phiếu hoặc chứng từ tài chính.
Công việc của người môi giới chứng khoán
- Tiếp xúc và thu thập thông tin khách hàng;
- Tư vấn cho khách hàng về các thông tin tài chính của các doanh nghiệp, đưa ra những ý kiến của mình về việc nên mua hay bán các loại cổ phiếu, chứng từ tài chính,…
- Thực hiện cáclệnh giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.
Môi trường công việc
Chuyên viên môi giới chứng khoán được làm việc trong môi trường năng động, thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp, khách hàng. Họ là những người làm việc tương đối độc lập.
Những tố chất cần thiết
- Trung thực;
- Có đầu óc phân tích và phán đoán;
- Có khả năng giao tiếp.
Triển vọng nghề nghiệp
Nghề môi giới chứng khoán là nghề có thu nhập cao, có khả năng thăng tiến tốt trong ngành tài chính.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật