Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Nộp giấy cam kết trả nợ đối với sinh viên năm cuối các hệ ĐH, CĐ, TCCN chính quy vẫn còn nợ ngân hàng Chính sách xã hội.

Cập nhật 04/06/2012 - 04:50:20 PM (GMT+7)
(không có)

Thông báo về việc nộp giấy cam kết trả nợ đối với sinh viên năm cuối các hệ ĐH, CĐ, TCCN chính quy vẫn còn nợ ngân hàng Chính sách xã hội. Xem chi tiết tại đây.


Tin Nổi Bật