Mã Trường

Mã Trường

Quy Định Công Tác SV

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho Học sinh - Sinh viên do Bộ GD và ĐT ban hành

Cập nhật 03/05/2009 - 10:23:52 PM (GMT+7)
Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT.

Sinh viên theo dõi chi tiết  và tải Quy định tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật