Mã Trường

Mã Trường

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức đảng STU nhiệm kỳ 2010 - 2015

Cập nhật 14/08/2012 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Đảng bộ trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khối các trường ĐH - CĐ - THCN, TP. HCM. Đảng bộ lãnh đạo các tổ chức quần chúng như Công đoàn, Đoàn TNCS HCM trường và các chi bộ trực thuộc. 

 Hiện tại, đảng bộ trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn có 50 đảng viên, 6 chi bộ trực thuộc.

Tập thể Đảng ủy Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn nhiệm kỳ 2010 - 2015

THPT


Tin Nổi Bật