Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo về việc chạy thử nghiệm chương trình "Tra cứu điểm sinh viên trên Website"

Cập nhật 02/06/2010 - 04:27:12 PM (GMT+7)
  Sau một thời gian chuẩn bị, được sự hỗ trợ kỹ thuật của Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin, Phòng Đào tạo đã hoàn tất chương trình “Tra cứu điểm sinh viên trên Webiste”. Chương trình này đã được đưa lên Website Trường và bắt đầu thời gian chạy thử nghiệm.
  Nay Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên biết để truy cập và tra cứu điểm của mình.
Một số hướng dẫn cần thiết :
1.             Đối tượng sử dụng : sinh viên hệ chính quy tập trung – liên thông đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp;
2.             Thời gian bắt đầu chạy thử nghiệm : Thứ Hai, ngày 07/06/2010
3.             Mỗi sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng mã số sinh viên;
4.             Password mặc định là mã số sinh viên;
5.             Khi truy cập lần thứ nhất, sinh viên bắt buộc phải thay đổi password.
6.             Điểm số được cập nhật định kỳ và ngày cập nhật được thông báo trên trang “Tra cứu điểm”;
Chương trình “Tra cứu điểm” đang được chạy thử nghiệm nên rất mong các ý kiến đóng góp của sinh viên để chuyên mục tra cứu này ngày càng hoàn thiện và phục vụ tốt hơn.
Phòng Đào tạo, ngày 01 tháng 06 năm 2010

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật