Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025.

Cập nhật 02/05/2024 - 03:57:29 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 36/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025, với các nội dung đề xuất sau: 

     1. Tập trung vào các nội dung thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.
     2. Đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2020 – 2025 (liên quan đến phát triển toàn diện nguồn nhân lực; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế số,…).
    Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên có quan tâm đăng ký tham gia. Nội dung chi tiết vui lòng xem tại thông báo số 36/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước 17h00 ngày 22/05/2024.
 

Các Nội Dung Liên Quan


Tin Nổi Bật