Mã Trường

Mã Trường

Chuyển đổi STU sang tư thục

Quyết định 284/QĐ-TTg năm 2024 về việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn sang loại hình trường đại học tư thục

Cập nhật 27/04/2024 - 12:16:38 AM (GMT+7)

Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn từ loại hình trường đại học dân lập sang loại hình đại học tự thục.


Tin Nổi Bật