Mã Trường

Mã Trường

Hướng Nghiệp

Quản trị chuỗi cung ứng là gì ? Có khác biệt gì với ngành Logistics ?

Cập nhật 28/12/2023 - 10:06:16 PM (GMT+7)

Hiện này ngành Quản trị chuỗi cung ứng là một ngành khá là mới so với nhiều bạn trẻ vậy dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về ngành quản trị chuỗi cung ứng.

Theo Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) định nghĩa rằng :“Quản trị chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các hoạt động quản lý hậu cần gồm lập kế hoạch và quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến việc tìm nguồn cung ứng thu mua, bao gồm tất cả hoạt động logistics. Quan trọng hơn nó bao gồm sự phối hợp và hợp tác với các đối tác trong một chuỗi cung ứng toàn diện, trong đó có thể là nhà cung cấp, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, và khách hàng. Về bản chất quản lý chuỗi cung ứng tích hợp quản trị bên trong và giữa các công ty với nhau.

Nguồn: http://cscmp.org

Quản trị chuỗi cung ứng có ảnh hưởng lớn, dài hạn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu như hoạt động tốt sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và chỗ đứng cho doanh nghiệp. Quản trị chuỗi cung ứng tốt giúp giảm được chi phí, hàng tồn kho dẫn đến doanh nghiệp giảm thiểu được rủi ro. Không những thế khi hạn chế được lượng hàng tồn kho và cung ứng đủ cho khách hàng sẽ làm gia tăng lợi nhuận, cải thiện được vòng cung ứng đơn hàng.

Tuy nhiên Quản trị chuỗi cung ứng cũng có những khó khăn và rủi ro: Phải dự báo được nhu cầu của khách hàng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng sản xuất và hàng tồn kho. Độ rủi ro cao vì có nhiều yếu tố bên ngoài không biết trước được. Đối với các sản phẩm thì cần sự đầu tư về công nghệ liên tục cũng như tạo sự khác biệt sản phẩm so với các đối thủ. 

 

Giữa quản trị chuỗi cung ứng và Logistics giống và khác nhau ở điểm nào? 

Giữa Quản trị chuỗi cung ứng và logistics có điểm giống nhau là cả hai đều tập trung vào hàng hóa, dịch vụ, thông tin nhằm tạo lợi thế cạnh tranh với đối thủ, hỗ trợ cho công ty tăng sự hài lòng của khách hàng. 

Về sự khác nhau giữa ngành Quản trị chuỗi cung ứng và logistics:

Logistics Quản trị chuỗi cung ứng
- Chủ yếu quản lý ở trong doanh nghiệp như Quản trị kho bãi, vận tải, dự báo đơn hàng, giao và nhận hàng …thường tập trung đưa sản phẩm đúng thời gian đến điểm cuối.
- Quy mô nhỏ thường là của 1 doanh nghiệp và ảnh hưởng sẽ ngắn
- Giảm chi phí, tăng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. 
 
- Quản lý cả trong và ngoài doanh nghiệp thường làm từ lập kế hoạch đến tìm nguồn cung ứng, sau đó sản xuất và phân phối đến các đại lý, bán lẻ và sau cùng là người tiêu dùng 
- Quy mô lớn thường liên quan đến nhiều doanh nghiệp và ảnh hưởng dài hạn
- Giảm chi phí toàn phần, cải tiến quy trình nhằm tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 
 

Ngành quản trị chuỗi cung ứng hiện đang có nhu cầu nguồn nhân lực cao. Ngành quản trị nguồn nhân lực có thể làm về nhiều mảng như Quan lý kho, nhân viên dự báo và phân tích, nhân viên hoạch định sản xuất, nhân viên thu mua… Vì vậy trong những năm tới ngành quản trị chuỗi cung ứng sẽ còn phát triển thêm.

Hiện trường có dạy ngành Quản trị chuỗi cung ứng không? 

Hiện nay trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn có chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng nằm trong ngành Quản trị kinh doanh. Đầu tiên chúng ta sẽ học các môn căn bản chung sau đó sẽ chia thành 4 chuyên ngành để các em học chuyên sâu là: 

Quản trị tổng hợp. 
Quản trị marketing. 
Quản trị tài chính. 
Quản trị chuỗi cung ứng. 

Các em sẽ được đào tạo trong vòng 4 năm. Chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức và kỹ năng mềm khác: kỹ năng làm việc cơ bản: giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và tự học để thích ứng nhanh với biến động của môi trường kinh doanh. Đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tham gia thực tập và kiến tập tại các doanh nghiệp. Mỗi môn học được thiết kế có bài tập dự án thực tế giúp sinh viên ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, có thể phân tích, đánh giá và lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.


Tin Nổi Bật