Mã Trường

Mã Trường

Phòng QLKH&SĐH

Thông báo về đăng ký thi đua năm học 2023 - 2024

Cập nhật 30/11/2023 - 04:43:22 PM (GMT+7)

Căn cứ vào số 322/TB-DSG-TĐKT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường  Đại học công nghệ Sài Gòn nhằm triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2023 - 2024, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban và Trung tâm thực hiện việc đăng ký thi đua năm học 2023- 2024 của đơn vị mình theo thông báo và mẫu đăng ký sau và gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học trước ngày 11/12/2023. Nhà trường chỉ tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua đối với các cá nhân, tập thể có đăng ký thi đua năm học 2023 -2024, cụ thể:

Mẫu đăng ký đính kèm: mẫu đăng ký thi đua năm học 2023 - 2024

 


Tin Nổi Bật