Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo thời gian thực hiện Bài thu hoạch Tuần SHCD - SV giữa khoá, cuối khoá năm học 2023-2024

Cập nhật 07/09/2023 - 07:01:43 PM (GMT+7)

Thực hiện theo kế hoạch số 82/KH-DSG-CTSV ngày 14/08/2023 của nhà trường về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên (SHCD-SV) giữa khóa, cuối khóa năm học 2023-2024.

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) thông báo về việc thời gian thực hiện bài thu hoạch Tuần SHCD – SV giữa khóa, cuối khóa năm học 2023-2024 như sau:

STT

Khoa

Thời gian

1

Quản trị kinh doanh

Ngày 11-12/09/2023

2

Design

3

Cơ khí

Ngày 13-14/09/2023

4

Điện - Điện tử

5

Kỹ thuật công trình

6

Công nghệ thông tin

Ngày 15-16/09/2023

7

Công nghệ thực phẩm

Sinh viên đăng nhập vào công thông tin Công tác sinh viên ctsv.stu.edu.vn để xem tài liệu tham khảo và thực hiện bài thu hoạch theo lịch đã bố trí. Thời gian mở làm bài từ 07h00 đến 20h00 mỗi ngày.

Sinh viên không đăng nhập được vào cổng thông tin CTSV trong thời gian thực hiện bài thu hoạch, vui lòng liên hệ Phòng CTSV – A406 hoặc fanpage Phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ.


Tin Nổi Bật