Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo kết quả đánh giá thể lực lần 1 năm học 2022-2023

Cập nhật 22/08/2023 - 06:21:55 PM (GMT+7)

Căn cứ kế hoạch số 38/KH-DSG-CTSV ngày 08/05/2023 về việc tổ chức thực hiện đánh giá thể lực sinh viên năm học 2022-2023; 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Đánh giá thể lực dự kiến của sinh viên năm học 2022 - 2023 như sau:

- Sinh viên xem kết quả dự kiến Đánh giá thể lực năm học 2022 - 2023 tại danh sách bên dưới hoặc tại:

  + Fanpage phòng Công tác Sinh viên;

  + Cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC ĐỢT 1: Sinh viên xem kết quả tại đây

Lưu ý: Những sinh viên CHƯA THỰC HIỆN hoặc có kết quả KHÔNG ĐẠT lần 1 sẽ thực hiện lần 2 diễn ra vào ngày 06/09/2023.


Tin Nổi Bật