Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh

Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm

Cập nhật 24/04/2023 - 10:12:10 AM (GMT+7)

-   Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm (16/03/2023 - 21/04/2023) (xem chi tiết)

     ⇒ Tra cứu kết quả - Trúng tuyển có điều kiện (Xem vào ngày 28/04/2023)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật