Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa

Cập nhật 30/03/2023 - 06:00:16 PM (GMT+7)

1. Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa (xem chi tiết)

2. Danh sách môn học Bài thi tốt nghiệp cuối khóa đăng ký trong học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (xem chi tiết)

3. Kết quả xét theo điều kiện và hình thức thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa

    - Đại học

    - Cao đẳng (xem chi tiết)
    - Liên thông đại học (xem chi tiết)
4. Quyết định mức thu học phí giai đoạn 2 (Bài thi tốt nghiệp) năm học 2022 - 2023 của đại học khóa 2019, cao đẳng và các khóa cũ (xem chi tiết)
5. Hướng dẫn các bước đăng ký môn học đăng ký môn học trực tuyến (xem Mục III) (
xem chi tiết)


Tin Nổi Bật