Mã Trường

Mã Trường

Lịch Thi

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023_Đại học, cao đẳng và liên thông đại học các khóa (Thời gian thi: từ ngày 26/12/2022 đến ngày 13/01/2023)

Cập nhật 06/12/2022 - 06:42:32 PM (GMT+7)

1. Thông báo thay đổi lịch thi

  • Thông báo điều chỉnh lịch thi môn Toán A3 lớp D21_TH08 và môn Cơ ứng dụng 2 (xem chi tiết)

2. Lịch thi cá nhân để biết cụ thể lớp, nhóm dự thi (Sinh viên tra cứu vào Thứ Năm ngày 08/12/2022) (xem tại đây)

3. Lịch thi theo lớp (xem tại đây)

4. Lịch thi theo khoa

5. Lịch thi dành cho sinh viên liên thông đại học học ghép cùng đại học hệ chính quy (xem chi tiết)


Tin Nổi Bật