Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Thông báo về việc đăng ký BHYT và BHTN đợt 2 năm học 2022 - 2023

Cập nhật 05/10/2022 - 11:40:17 AM (GMT+7)

Nhà trường thông báo về việc thực hiện đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm tai nạn (BHTN) đợt 2 đối với sinh viên như sau:

- BHYT: 563.220 đồng (12 tháng từ 1/11/2022 - 31/10/2023).

- BHTN: 30.000 đồng/sinh viên/năm hoặc 45.000 đồng/sinh viên/năm (12 tháng từ 1/11/2022 - 31/10/2023).

Thời gian đăng ký: từ ngày 26/9/2022 đến ngày 22/10/2022

Tại: Phòng Hành chính - Quản trị (A101)

Chi tiết thông báo: 


Tin Nổi Bật