Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo nhận hồ sơ ra trường của sinh viên trong đợt xét tháng 08/2022

Cập nhật 09/09/2022 - 09:54:49 PM (GMT+7)

1. Thông báo v/v nhận hồ sơ ra trường của sinh viên trong đợt xét tháng 08/2022 (xem chi tiết)

2. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong đợt xét tháng 08/2022 (xem chi tiết)

3. Các mục hồ sơ sinh viên cần bổ sung/ thực hiện đầy đủ trước khi nhận hồ sơ ra trường_Cập nhật ngày 10/09/2022 (xem chi tiết)
    - Dữ liệu được cập nhật đến ngày 10/09/2022
    - Các mục hồ sơ sinh viên cần bổ sung/thực hiện đầy đủ trước khi nhận hồ sơ ra trường, cụ thể như sau:
    [1] Học phí:
              Sinh viên còn nợ học phí phải đóng trả tại Phòng Kế hoạch - tài chính và nộp bản sao hoá đơn học phí cho Phòng Đào tạo;
    [2] Các khoản thiếu Phòng Đào tạo
            2.1 Bằng tốt nghiệp THPT: Sinh viên nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (có công chứng);
               2.2 Bằng tốt nghiệp cao đẳng: Sinh viên nộp 02 bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);
               2.3 Căn cước công dân: Sinh viên nộp 01 bản sao (có công chứng);
              2.4 Hình 3x4: Sinh viên nộp 06 hình 3x4 (chụp không quá 6 tháng). Yêu cầu: Nam mặc áo sơ mi thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài;
          2.5 Phiếu kiểm tra thông tin ghi trên văn bằng chứng chỉ: Sinh viên kiểm dò thông tin ghi trên văn bằng/chứng chỉ; ký xác nhận hoặc đề nghị hiệu chỉnh (nếu có);
    [3] Các khoản thiếu các đơn vị khác: Sinh viên liên hệ Khoa/ Phòng Ban để được hướng dẫn.
              3.1 Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học;
              3.2 Phòng Kế hoạch – Tài chính;
              3.3 Ký túc xá;
              3.4 Thư viện;
              3.5 Khoa/Ban khác.
      [4] Các khoản thiếu Phòng Công tác sinh viên: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Phòng A406) để được hướng dẫn.
              4.1 Ngày công tác xã hội
              4.2 Giấy cam kết vay vốn


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật