Mã Trường

Mã Trường

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên- Đợt 7 - Năm học 2021-2022

Cập nhật 09/05/2022 - 04:38:33 PM (GMT+7)

Nhà trường thông báo về việc đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 7 - Năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên. Chi tiết như sau:


Tin Nổi Bật