Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thời khóa biểu ôn tập môn Lý luận chính trị cuối khóa và môn thay thế bài thi tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Cập nhật 07/04/2022 - 11:04:10 AM (GMT+7)
  • Thời khóa biểu ôn tập môn Lý luận chính trị cuối khóa (xem chi tiết)
  • Thời khóa biểu ôn tập môn thay thế bài thi tốt nghiệp

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật