Mã Trường

Mã Trường

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên- Đợt 6 - Năm học 2021-2022

Cập nhật 04/04/2022 - 03:52:18 PM (GMT+7)

Nhà trường thông báo về việc đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 6 - năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên. Chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật