Mã Trường

Mã Trường

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Hoạt động của Nhà trường kể từ ngày 14/02/2022

Cập nhật 24/01/2022 - 11:27:28 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn triển khai việc tổ chức cho sinh viên học trực tiếp trở lại trường trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay kể từ ngày 14/02/2022 như sau:


Tin Nổi Bật