Mã Trường

Mã Trường

Danh sách đề tài

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2021.

Cập nhật 12/01/2022 - 04:34:25 PM (GMT+7)

Ngày 12/01/2022, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 05/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2021.

Theo Quyết định, Nhà trường đã giao 9 đề tài đã được Hội đồng xét duyệt thông qua để tiến hành thực hiện với tổng kinh phí được cấp là 270.000.000 đồng.

Xem chi tiết quyết định tại đây.


Tin Nổi Bật